HVO/GVO

Op De Twiner wordt de mogelijkheid geboden tot het volgen van lessen vormingsonderwijs. Er kan ieder jaar een keuze worden gemaakt tussen Humanistisch vormingsonderwijs (HVO) of Godsdienstig vormingsonderwijs (GVO). Voor meer informatie kunt u terecht op de website: www.vormingsonderwijs.nl

De lessen zijn 45 minuten en worden op maandag gegeven door externe vakdocenten. Voor HVO is dat mevr. Annigje Dijkstra en voor GVO is dat dhr. Addy Stoker. Wanneer u voor geen van beide vormingslessen kiest, krijgt uw kind andere werkzaamheden (géén extra ondersteuning) aangeboden op het tijdstip van de vormingslessen.