Algemeen

De Twiner is de naam van onze school sinds 20 november 2018. Het  is een Bildts woord en is afkomstig uit de tijd dat er veel vlas werd verbouwd op ’t Bildt. Er werd draad gesponnen van vlas en om die draad sterker te maken ging De Twiner twee of meer draden in elkaar draaien (twine).

Hiermee worden de twee scholen, obs De Opstap en cbs De Koppel , bedoeld die in 2016 gefuseerd zijn. Twee schoolculturen met ieder hun eigen inbreng, inzicht en  onderwijskwaliteit. Zichtbare en onzichtbare draden worden in elkaar gedraaid en leiden tot een sterkere verbinding tussen kinderen, team, ouders en dorpsgenoten in Sint Jabik. De Twiner is een informele samenwerkingsschool, wat betekent dat de school officieel onder het één bestuur valt, maar dat er vanuit de andere vereniging of stichting vanuit het bestuur toezicht is. In ons geval vallen we onder Elan onderwijsgroep, een onderwijsgroep met passie en ambitie om talenten te laten groeien.

Dit in elkaar draaien van draden past heel mooi bij onze visie. We willen namelijk het onderwijs aan de kinderen zo inrichten dat iedereen tot zijn recht komt. En met iedereen bedoelen we het kind en iedereen die met het kind te maken heeft. Daarom vinden we het van belang om als team de draad met de ouders zo samen te draaien dat deze sterk wordt, zodat we hierdoor ook het beste uit een kind kunnen halen.

 

Om de draad te versterken maken we gebruik van onze kernwaarden:

Communicatie

Informatie is belangrijk, vanuit de school sturen we regelmatig een nieuwsbrief met algemene informatie via Social Schools. Ook wordt er vanuit de verschillende groepen regelmatig nieuws en informatie op Social Schools gezet. Daarnaast gaat het bij communicatie om het in gesprek gaan en blijven met elkaar. Onze deur staat open voor suggesties en vragen. Het is wel van belang om het gesprek vanuit het vertrouwen in elkaar komen te voeren.

Veiligheid

We willen graag dat onze school een veilige haven is voor ouders, kinderen en de leraren. Dat je hier zijn mag wie je bent en dat je zijn mag wat je bent. Schoppen, schelden en raar taalgebruik horen hier niet bij. Daar spreken we elkaar op aan. En als het nodig is volgen er ook sancties. Als school praten we natuurlijk niet over wat er met specifieke kinderen en ouders besproken is. Daarin hopen we te kunnen rekenen op jullie vertrouwen in ons.  We hebben hier ook een plan voor geschreven, het Veiligheidsplan, dit is samengesteld vanuit informatie van ouders, kinderen en teamleden. Dit plan is terug te vinden op de site en is ook op school te lezen. We gebruiken de methode Kwink voor sociaal emotioneel leren, verderop in de schoolgids is hier meer over te lezen. Deze informatie staat onder het kopje sociale veiligheid.

Vertrouwen

Deze kernwaarde is het begin van de samenwerking. We moeten vertrouwen hebben in elkaar, dat we allemaal het beste met elkaar voor hebben. Daarom is het ook heel belangrijk dat we naar de kinderen één lijn trekken. We praten met elkaar en niet over elkaar.

Betrokkenheid

Betrokkenheid gaat bij ons verder dan helpen bij een activiteit of rijden voor een uitje. Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen een stem in de school heeft. De Oudervereniging, Medezeggenschapsraad en Identiteitscommissie zijn de officiële organen van de school. Daarnaast vinden we het belangrijk om van alle andere ouders te horen wat ze vinden van de school.