Algemeen

De Twiner is de naam van onze school sinds 20 november 2018. Het  is een Bildts woord en is afkomstig uit de tijd dat er veel vlas werd verbouwd op ’t Bildt. Er werd draad gesponnen van vlas en om die draad sterker te maken ging De Twiner twee of meer draden in elkaar draaien (twine).

Inhoud van het onderwijs

Sterk

Op De Twiner wordt veel tijd en aandacht besteed aan de basisvakken taal en rekenen. We vinden het belangrijk om alle leerlingen een goede basis mee te geven, ieder op eigen niveau. Leerlingen werken aan leerdoelen passend bij hun ontwikkeling.

Verbonden

De wereld bestaat echter niet alleen uit taal en rekenen. Er is meer wat ons met elkaar verbindt. Cultuur en sport, natuur en geschiedenis …. Het laat ons zien en ervaren waar we vandaan komen, wat we belangrijk vinden en laat ons ontdekken wie we zelf (willen) zijn. Deze onderwerpen vormen daarmee ook een belangrijk onderdeel van ons onderwijsaanbod.

Verbinding zoeken we ook door op school op verschillende momenten elkaar op te zoeken en groepsdoorbrekend te werken. Dit doen we bijvoorbeeld door samen vieringen te houden of talentencircuits te organiseren. Maar ook door bijvoorbeeld leerlingen uit bovenbouwgroepen leestutor te laten zijn van leerlingen uit onder-/middenbouw groepen.

Tenslotte is de verbindingsdriehoek school-leerling-ouders belangrijk binnen ons onderwijs.

Zelfstandig
Leren doe je samen, maar ook zelf. Vanuit door de leerkracht georganiseerde afspraken, routines, dagritmes e.d. vinden leerlingen vanaf groep 1 hun weg in het leerproces. En t/m groep 8 worden de leerlingen stap voor stap meer betrokken en verantwoordelijk gemaakt voor het eigen leerproces.