Schoolmaatschappelijk werk

Graag maak ik van de gelegenheid gebruik om me aan jullie voor te stellen. Mijn naam is Tamara Huiskamp. Ik ben als schoolmaatschappelijk werker werkzaam binnen gebiedsteam Waadhoeke. Vanuit deze functie ben ik gevraagd een aantal uren per week op De Twiner aanwezig te zijn.  Dit met als doel om ondersteuning te bieden aan personeel, maar ook om beschikbaar te zijn voor kinderen en ouders voor vragen en/of ondersteuning. 

Waarvoor kun je/kunt u bij me terecht:  

Opvoedingsvragen, vragen rond sociaal emotionele ontwikkeling, zorgen over verwerking van indrukwekkende gebeurtenissen in een kinderleven. Hierover kan ik met leerlingen en/of ouders in gesprek gaan. In deze gesprekken kijken we naar wat goed gaat, wat minder goed gaat en maken we plannen over hoe lastige dingen makkelijker kunnen worden. Niet qua leren, maar wel qua ontwikkeling van kinderen. Ook als er vragen zijn over voorzieningen voor kinderen, mogelijkheden voor hulpverlening, denk ik graag mee.  

Praktisch:

Ik ben op woensdag en vrijdag op school aanwezig van 13.00 tot 15.00 uur.  Als een afspraak gewenst is, kan dat via de leerkrachten, ib’er of directeur van de school. Of direct via: t.huiskamp@waadhoeke.nl  of tel: 06-20007543