Nieuws overzicht

Beoordeling inspectie weer voldoende!

Na een jaar hard werken a.d.h.v. een verbeterplan hebben wij voor de zomervakantie weer een voldoende gekregen van de inspectie. Het daadwerkelijke onderzoeksrapport is nu ook online te vinden en toegevoegd aan dit bericht.