Visie, missie en identiteit

Missie en visie

Waar we in geloven …

 …is een wereld waarin mensen zijn zoals ze zijn: anders, autonoom, waardevol en sociaal. Een wereld waarin iedereen thuis is, omdat iedereen precies even waardevol is. Een wereld waarin niemand eenzaam is, omdat er altijd mensen om je heen zijn. Een wereld waarin niemand bang is om tekort te komen, omdat iedereen bereid is om te delen.​
Een wereld waarin ieder zich maximaal geeft en uiteindelijk zijn beste bijdrage levert. Gewoon omdat het heerlijk is om ergens goed in te zijn. Gewoon omdat het heerlijk is om bij te dragen.​

…is een dorp waarin ieder tot zijn recht komt. Ieder is er thuis. Ieder draagt erbij. ​

… is een school waar ieder kind steeds weer geïnspireerd wordt in zichzelf te geloven en zich te blijven ontwikkelen. In de ideale wereld vormt school met ouders de omgeving die jou leert om van jezelf te houden en aan die omgeving bij te dragen.​

Dus beloven we …

… dat De Twiner jouw school is: de plek waar je thuis bent en waar je thuis maakt. Dat jij steeds weer de moed opbrengt om jezelf te zijn en jezelf uit te dagen nog beter te worden, samen met de mensen om jou heen. Zoals jij zelf ook de mensen om jou heen stimuleert om die uitdaging aan te gaan. ​Niets is mooier dan samen grenzen overwinnen.​

Waar je ons aan herkent …

Natuurlijk leer je bij ons goed samenwerken en leer je de basisvakken zo goed mogelijk beheersen. We zijn tenslotte een school.​
Wat ons bijzonder maakt is dat we in alles wat we doen altijd ​

Sterk, Verbonden en Zelfstandig zijn.

Sterk

We weten wat we doen en we zijn er goed in. Net als jij: elke dag ben je beter in wat je doet, weet en kunt.​
Want wat is er nou fijner dan iets buitengewoon goed onder de knie te hebben? ​

 Verbonden

Wie je bent en wat je kunt is niet alleen voor jezelf. School is niet alleen jóuw thuis.​
Je kunt wat je kunt en bent wie je bent, zodat je dat met anderen kunt delen. Ook daarom wil je je beste bijdrage leveren.​
Door jou voelen andere kinderen zich thuis op school. Door jou durven andere kinderen dingen te proberen die ze eerder niet durfden. Jouw enthousiasme is aanstekelijk en jouw delen versterkt anderen.​
Niet alleen de andere kinderen. Iedereen in school wordt beter in leren.

 Zelfstandig

Leren doe je altijd samen, en ook altijd zelf. Dat geldt voor ons, dat geldt voor jou.​
Natuurlijk heb jij de omstandigheden niet zelf in de hand, maar jij bepaalt wel wat je met die omstandigheden doet. Koersvast en met lef.​
Dat geldt voor ons allemaal, of we nou leerlingen, leerkrachten, ouders, intern begeleiders of dorpsbewoners zijn.​

Identiteit

Onze school is een samenwerkingsschool ontstaan uit een fusie tussen een openbare en een christelijke basisschool. We vinden het belangrijk dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen en daarom besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing. We zien een sterke relatie tussen levensbeschouwelijke vorming, sociaal-emotionele ontwikkeling (o.a. omgaan met de ander en de omgeving, ontwikkeling sociale vaardigheden en actief burgerschap). We vinden het belangrijk dat leerlingen op een goede wijze met elkaar omgaan en dat ze respect hebben voor de mening en visie van anderen.

We geven op onze school invulling aan levensbeschouwing door gebruik te maken van de methode Trefwoord, een methode voor levensbeschouwing op de basisschool. Centraal in Trefwoord staat de leefwereld van kinderen. Leerlingen worden uitgedaagd om aan de hand van eigentijdse verhalen en Bijbelverhalen na te denken over levensbeschouwelijke thema’s. Ook werken wij met de zogenaamde 'filosofische dialoog'. Levensbeschouwelijke vragen, maar ook vragen gericht op burgerschap of maatschappelijke kwesties worden omgezet in een filosofische vraag. Ouders van de identiteitscommissie denken met ons mee als het gaat om invulling van onze identiteit, inzet en gebruik methodes en vieringen.