Leerlingenraad

 

Wat is en doet de leerlingenraad

De leerlingenraad is een groep van enthousiaste leerlingvertegenwoordigers, gekozen uit en door de leerlingen van school, die zich inzet voor een goede en prettige gang van zaken op school. Het gaat om leerlingen uit de groepen 5 t/m 8 die de leerlingen op school vertegenwoordigen (2 leerlingen per groep).

Het is belangrijk dat de school luistert naar wat leeft onder de leerlingen. De leerlingenraad praat daarom 5x per schooljaar met één of meer teamleden van de school over onderwerpen die voor allen van belang zijn.

In de eerste bijeenkomst wordt er een voorzitter gekozen, die de bijeenkomsten zal leiden en voor de volgende bijeenkomsten samen met een teamlid van school de agenda zal maken.

Uitgangspunten zijn:

-          De leerlingen een volwaardige inbreng geven in het schoolgebeuren
-          De leerlingen inspraak geven
-          De leerlingen democratie laten ervaren
-          De leerlingen laten meedenken over wat haalbaar en realistisch is
-          De leerlingen zich meer betrokken laten voelen bij alles wat op school
           gebeurt

Taken van de leerlingenraad:

-          De leerlingenraad mag ideeën aangeven/voorstellen doen over zaken die
           op school spelen.
-          De leerlingenraad kan als klankbord dienen richting school, bijvoorbeeld bij
           veranderingen.
-          De leerlingenraad brengt verslag uit in de eigen groep over wat er is
           besproken en haalt ook informatie uit de eigen groep op om mee te nemen
           in een bijeenkomst van de leerlingenraad.

Thema’s voor de leerlingenraad kunnen zijn:

-          Praten over (de aanpassing van) schoolregels
-          Een schoolfeest mee organiseren (Sint, Kerst e.d.)
-          De sfeer op school bespreken en verbeteren
-          De tevredenheid over de manier van lesgeven op school bespreken
-          Praten over speeltoestellen/plein
-          Inrichting van lokalen/leerplein e.d.
-          Initiatie nemen voor een actie in het kader van Actief Burgerschap,
            bijvoorbeeld een actie voor het milieu in en rond de school opzetten

--> Belangrijk: We praten niet over personen.

--> Van elke bijeenkomst wordt door een teamlid van school een kort verslagje
      gemaakt. Deze wordt gedeeld op de website.