Vakantieregeling

Vakanties en vrije dagen 2023 - 2024

28 september 2023 Studiedag/ leerlingen vrij
21 t/m 29 oktober 2023 Herfstvakantie
22 december 2023  Kerstfeest/ leerlingen 12.00 uur vrij
23 december '23 - 7 januari '24 Kerstvakantie
6 februari 2024 Studiedag/ leerlingen vrij
17 februari - 25 februari 2024 Voorjaarsvakantie
6 maart 2024 Studiedag/ leerlingen vrij
28 maart 2024 Paasviering/ leerlingen 12.00 uur vrij
29 maart - 2 april 2024 Pasen/vrij
26 april 2024 Koningsspelen/ leerlingen 12.00 uur vrij
27 april - 12 mei 2024 Meivakantie
20 mei 2024 2de Pinksterdag
17 juni - 23 juni 2024 Vakantie
24 juni 2024 Studiedag/ leerlingen vrij
19 juli 2024 Laatste schooldag/ leerlingen 12.00 uur vrij
20 juli - 1 september 2024 Zomervakantie
   

 

 

Verlofregeling

Hierna volgt de verlofregeling zoals deze van toepassing is op de Openbare Basisscholen van Elan Onderwijsgroep. U dient een aanvraagformulier ‘vrij vragen van school’ te gebruiken voor de punten A, B, C en D van onderstaande regeling.

A. Vakantieverlof Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13A van de Leerplichtwet kan gegeven worden, indien
• Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca.
• Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan.
• Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.

B. Extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden (10 schooldagen of minder) In de volgende situaties kan dit worden aangevraagd:
• voor het voldoen van een wettelijke verplichting;
• voor verhuizing ( ten hoogste één dag );
• een huwelijk van bloed- of aanverwante t/m de derde graad ( één of twee dagen )
• bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwante t/m de derde graad ( in overleg )
• bij overlijden van bloed- of aanverwante t/m vierde graad ( in overleg )
• bij 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum en 12½ -, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders ( één dag );
• voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen in het belang van het kind, maar géén vakantieverlof: - dringende familieomstandigheden
• belangrijke verenigings-/sportactiviteiten van het kind
• speciale feestelijkheden buiten familieverband
• andere bijzondere omstandigheden

C. Extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden (meer dan 10 schooldagen) Dit verlof kan worden aangevraagd, indien
• de ouders een verklaring van een arts of maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden.

D. Het aanvragen van vrij van school/van verlof
1. Vrij vragen voor het bezoek aan een arts, de tandarts, de beugeltandarts, een specialist e.d. kan de dag ervoor telefonisch of mondeling gebeuren.
2. Vakantieverlof (zie A.) dient minimaal 2 maanden ervoor schriftelijk te gebeuren.
3. Verlofaanvragen die vallen onder B. en C. schriftelijk indienen vooraf of binnen twee dagen erna (uitgezonderd bij overlijden en /of begrafenis).