Vakantieregeling

Vakanties en vrije dagen 2024 - 2025

26 oktober t/m 3 november 2024 Herfstvakantie
   
19 december 2024  Kerstfeest/ leerlingen 
21 december 2024 - 5 januari 2025 Kerstvakantie
3 februari 2025 Studiedag/ leerlingen vrij
15 februari - 23 februari 2025 Voorjaarsvakantie
11 maart 2025 Studiedag/ leerlingen vrij
17 april 2025 Paasviering/ leerlingen 
18 april 2025 Koningsspelen/ leerlingen 12.00 uur vrij
19 april - 5 mei 2025 Meivakantie
29/30 mei 2025 Hemelvaartsdag
6 juni t/m 12 juni 2025 vakantie
13 juni 2025 kermisspelletjes
20 juni 2025 Studiedag/ leerlingen vrij
11juli 2025 Laatste schooldag/ leerlingen 12.00 uur vrij
12 juli t/m 24 augustus- 2025 Zomervakantie
   

 

 

Verlofregeling

Hierna volgt de verlofregeling zoals deze van toepassing is op de Openbare Basisscholen van Elan Onderwijsgroep. U dient een aanvraagformulier ‘vrij vragen van school’ te gebruiken voor de punten A, B, C en D van onderstaande regeling.

A. Vakantieverlof Een verzoek om vakantieverlof op grond van artikel 13A van de Leerplichtwet kan gegeven worden, indien
• Als ten minste een van de ouders een beroep heeft met seizoensgebonden werkzaamheden. Bijvoorbeeld in de agrarische sector of de horeca.
• Als het gezin in geen van de schoolvakanties in één schooljaar met vakantie kan.
• Als de extra vakantie niet in de eerste twee weken van het schooljaar valt.

B. Extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden (10 schooldagen of minder) In de volgende situaties kan dit worden aangevraagd:
• voor het voldoen van een wettelijke verplichting;
• voor verhuizing ( ten hoogste één dag );
• een huwelijk van bloed- of aanverwante t/m de derde graad ( één of twee dagen )
• bij ernstige ziekte van bloed- of aanverwante t/m de derde graad ( in overleg )
• bij overlijden van bloed- of aanverwante t/m vierde graad ( in overleg )
• bij 25-, 40-, of 50-jarig ambtsjubileum en 12½ -, 25-, 40-, 50- en 60-jarig huwelijksjubileum van ouders of grootouders ( één dag );
• voor andere naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen in het belang van het kind, maar géén vakantieverlof: - dringende familieomstandigheden
• belangrijke verenigings-/sportactiviteiten van het kind
• speciale feestelijkheden buiten familieverband
• andere bijzondere omstandigheden

C. Extra verlof in geval van gewichtige omstandigheden (meer dan 10 schooldagen) Dit verlof kan worden aangevraagd, indien
• de ouders een verklaring van een arts of maatschappelijk werk(st)er kunnen overleggen waaruit blijkt dat een verlof noodzakelijk is op grond van medische of sociale indicatie betreffende een van de gezinsleden.

D. Het aanvragen van vrij van school/van verlof
1. Vrij vragen voor het bezoek aan een arts, de tandarts, de beugeltandarts, een specialist e.d. kan de dag ervoor telefonisch of mondeling gebeuren.
2. Vakantieverlof (zie A.) dient minimaal 2 maanden ervoor schriftelijk te gebeuren.
3. Verlofaanvragen die vallen onder B. en C. schriftelijk indienen vooraf of binnen twee dagen erna (uitgezonderd bij overlijden en /of begrafenis).